ลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบ


  หน่วยงานต้นสังกัด
  เจ้าหน้าที่สถานศึกษา  
* สำเนาบัตรประชาชน หรือ รูปถ่ายบัตรประชาชน ไฟล์นามสกุล .pdf, .jpg, .jpeg
กระทรวงศึกษาธิการ